"სიესტის" ინტერნეტმაღაზიაში შეძენილი პროდუქციის ღირებულების გადახდა შესაძლებელია:

  • Visa ან Mastercard ბარათის მეშვეობით. (ინფორმაცია ბარათზე არ ინახება საიტზე)
  • საბანკო გადარიცხვით, რისთვისაც საჭიროა შექმნათ შეკვეთა და მიიღოთ ინვოისი კომპანიის საბანკო რეკვიზიტებით.