გაყიდული წიგნები/პროდუქცია უკან არ ბრუნდება!

წიგნების/პროდუქციის შეცვლა შეიძლება იმ შემთხვევაში, თუ მისი მიღებისას მომხმარებელი აღმოაჩენს ტიპოგრაფიულ ან სხვა სახის ქარხნულ წუნს. ეს წუნი მომხმარებელმა უნდა დააფიქსიროს კურიერთან, რის შემდეგაც წუნიან წიგნს/პროდუქტს ონლაინმაღაზიის ადმინისტრაცია გამოცვლის ან/და დააბრუნებს წიგნის/პროდუქტის ღირებულებას, 10 სამუშაო დღის განმავლობაში.

შეკვეთილი წიგნის/პროდუქტის მოწოდების დაგვიანების შემთხვევაში (მოწოდების ვადის გადაცილება 3 ან მეტი სამუშაო დღით), თუ მომხმარებელი მოითხოვს, ონლაინმაღაზიის ადმინისტრაცია გადახდილ თანხას დააბრუნებს მოთხოვნიდან 10 სამუშაო დღის ვადაში.